Energetinio naudingumo sertifikatas

 Užsakius šią paslaugą yra įvertinama pastato ar jo dalies energinio naudingumo klasė, nustatomas pastato energijos sunaudojimas, bei išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. Pastatų energinio naudingumo klasė išreiškiama devynių (nuo A++ iki G) klasių sistema.  Sertifikatas galioja nedaugiau kaip 10 metų. Pastato energinio naudingumo sertifikate nurodomos dabartinių standartų reikšmės ir gairės, kad vartotojai galėtų palyginti ir įvertinti pastato energinį naudingumą.

Dokumentai:

  • Užsakovo prašymas
  • Pastato projektas
  • Kadastrinių matavimų byla