Ašių nužymėjimas

Ašių žymėjimas privalomas statybos pradžioje kad komunikacijų padėtis atitiktų projektą.  Ašių nužymėjimas reikalingas, kad statant statinį nebūtų nukrypstama nuo projekto. Ašys žymimos kvalifikuoto geodezininko.  Sudaroma pagrindinių komunikacijų ašių žymėjimo schema. Schema būtina statinį priduodant tolmesniai eksploatacijai.

Dokumentai:

  • Turimas žemės sklypo planas
  • Techninis projektas arba schemos