Kita - - - - - Žemės sklypo kadastriniai matavimai

 Matuojant sklypą nustatomi būtini kadastro duomenys (tikslus plotas, naudmenys, apribojimai, servitutai, sklypo vertė, sklypo ribos užnešamos valstybinėje koordinačių sistemoje), bei suformuojama žemės sklypo kadastrinių matavimų byla. Dažnai kadastriniai matavimai rengiami siekiant nustatyti sklypo bendrasavininkų naudojimosi tvarką. Sklypo kadastriniai matavimai būtini po detalaus planavimo. Atskirais atvejais sudaromi sklypo planai formuojant naują servitutą.

Dokumentai:

  •  Žemės sklypo registro pažymėjimas;
  • Preliminarus sklypo planas (abrisas);
  •  Statinių esančių sklype registro pažymėjimas (jei statiniai registruoti);
  •  Statinių (jei yra sklype) statybos leidymas, išdėstymo schema.