Topografinis planas

Topografinės nuotraukos būtinos rengiant įvairių statinių statybos bei rekonstrukcijos projektus, priduodant statinius Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos komisijai, rengiant detaliusius planus, rengiant įv. komunikacijų planavimo projektus ir pan. Pagal nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinės nuotraukos, parengtos ne vėliau kaip prieš vienerius metus. Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Topografinėje nuotraukoje vaizduojami esami vietovės objektai, situacija, kontūrai, reljefas ir požeminiai inžineriniai statiniai bei tinklai. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografinės nuotraukos sudaromos analoginėje ir/ arba skaitmeninėje formoje 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 masteliais.

Dokumentai:

  • Žemės sklypo registro pažymėjimas
  • Atliekamo topografinio plano schema su apibrėžta riba