DUK

Geodezija (gr. Geo – žemė + daio – daliju), mokslas, tiriantis Žemės formą ir dydį bei vietovės matavimus, susijusius su planų ir žemėlapių sudarymu.

Geodeziniai matavimai, kitaip vadinami kadastriniai matavimai. Geodeziškai matuojant sklypą nustatomi būtini kadastro duomenys (tikslus plotas, naudmenys, apribojimai, servitutai, sklypo vertė, sklypo ribos užnešamos valstybinėje koordinačių sistemoje), bei suformuojama žemės sklypo Kadastrinių matavimų byla. Šie matavimai labai tikslūs. Šiuolaikinėje geodezijoje matavimo tikslumas siekia iki 1-2 cm kiekvienam ribos taškui.

Geodeziniai matavimai yra tikslūs matavimai. Rekomenduojama atlikti geodezinius matavimus visiems turintiems nuosavybėje žemės sklypą (us). Jie būtini keliais atvejais: perkant sklypą iš Valstybės; atkuriant nuosavybės teisę į išlikusį turtą; vykdant detalųjį planavimą; perkant/parduodant sklypą(miesto teritorijoje); planuojant vykdyti statybą sklype, vykdant kaimo plėtros projektus ir pan.

Topografija (gr. topos – vieta, vietovė + graphο – rašau) – geodezijos šaka, taikomasis mokslas, kuriantis Žemės paviršiaus matavimo būdus, jo vaizdavimo topografiniuose žemėlapiuose arba planuose (plokštumoje) metodus.

Tam tikrais metodais sudarytas topografinis planas, žemėlapis. Topografinėje nuotraukoje perteikiamas vietovės reljefas, infrastruktūros objektai, požeminės komunikacijos, hidrografiniai objektai ir pan. Topografinė nuotrauka rengiama skitmeninėje bei analoginėje formose. Topografinės nuotraukos pagal matavimo bei atlikimo sudėtingumą skirstomos į toponuotraukas urbanizuotoje teritorijoje, bei toponuotraukas neurbanizuotoje teritorijoje.

Įvairios paskirties statinių, infrastruktūros objektų, inžinerinių komunikacijų padėties schemos. Nuotraukoje perteikiama planinė bei erdvinė objektų padėtis, charakterizuojami atskiri elementai. Geodezinės nuotraukos sudaromos įrengus inžinerines komunikacijas, statant įv. statinius, įrengus įv. dangas (keliai, gatves, šaligatviai ir pan.).

Topografinės nuotraukos būtinos rengiant įvairių statinių statybos bei rekonstrukcijos projektus, priduodant statinius Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos komisijai, rengiant detaliusius planus, rengiant įv. komunikacijų planavimo projektus ir pan.